Nacházíte se: O městě > Rozpočet a finance > Rozpočet města – závazné ukazatele

Rozpočet města – závazné ukazatele

PDF E-mail Print

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017 byl projednán a schválen na 16. zasedání zastupitelstva města konaném dne 5. 12. 2016 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

V příloze jsou zveřejněny závazné ukazatele schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na rok 2017 včetně doplňujících příloh.   

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016 byl projednáván a schvalován na 8. zasedání zastupitelstva města konaném dne 7. 12. 2015. Zastupitelstvo města schválilo příjmy ve výši 946 263,10 tis. Kč, výdaje ve výši 1 036 922,74 tis. Kč a financování ve výši 90 659,64 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 10. zasedání konaném dne 21. 3. 2016 projednalo a schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 7 518,08 tis. Kč na celkovou výši 941 799,02 tis. Kč, navýšení výdajů o 131 186,18 tis. Kč na celkovou výši 1 170 804,42 tis. Kč a navýšení financování o 138 704,26 tis. Kč na celkovou výši 229 005,40 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 11. zasedání konaném dne 6. 6. 2016 projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 49 184,88 tis. Kč na celkovou výši 1 018 445,24 tis. Kč a navýšení výdajů o 49 184,88 tis. Kč na celkovou výši 1 247 450,64 tis. Kč. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 13. zasedání konaném dne 15. 9. 2016 projednalo a schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 40 923,85 tis. Kč na celkovou výši 1 069 469,87 tis. Kč, navýšení výdajů o 34 423,85 tis. Kč na celkovou výši 1 291 975,27 tis. Kč a snížení financování o -6 500,00 tis. Kč na celkovou výši 222 505,40 tis. Kč. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 15. zasedání konaném dne 8. 11. 2016 projednalo a schválilo 4. změnu rozpočtu. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 5. 12. 2016 projednalo a schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 22 652,13 tis. Kč na celkovou výši 1 096 106,74 tis. Kč, snížení výdajů o -261 922,08 tis. Kč na celkovou výši 1 034 037,93 tis. Kč a snížení financování o -284 574,21 tis. Kč na celkovou výši -62 068,81 tis. Kč. 

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2016 po 5. změně a RO RM č. 1 - 158 včetně doplňujících příloh.    

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015 byl projednáván a schvalován na 2. zasedání zastupitelstva města konaném dne 15. 12. 2014. Zastupitelstvo města schválilo příjmy ve výši 978 390,00 tis. Kč, výdaje ve výši 1 179 097,71 tis. Kč a financování ve výši 200 707,71 tis. Kč.  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 4. zasedání konaném dne 27. 3. 2015 projednalo a schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 16 008,94 tis. Kč na celkovou výši 997 383,80 tis. Kč, navýšení výdajů o 128 008,16 tis. Kč na celkovou výši 1 310 113,36 tis. Kč a navýšení financování o 111 999,22 tis. Kč na celkovou výši 312 729,56 tis. Kč.   

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 5. zasedání konaném dne 8. 6. 2015 projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -8 433,92 tis. Kč na celkovou výši 1 015 994,67 tis. Kč, snížení výdajů o -9 233,92 tis. Kč na celkovou výši 1 327 924,23 tis. Kč a snížení financování o -800,00 tis. Kč na celkovou výši 311 929,56 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 7. 9. 2015 projednalo a schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -16 022,64 tis. Kč na celkovou výši 1 014 355,52 tis. Kč a snížení výdajů o -16 022,64 tis. Kč na celkovou výši 1 326 285,08 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 7. zasedání konaném dne 20. 10. 2015 projednalo a schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení výdajů o -4 000,00 tis. Kč na celkovou výši 1 328 651,18 tis. Kč a snížení financování o -4 000,00 tis. Kč na celkovou výši 307 929,56 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 8. zasedání konaném dne 7. 12. 2015 projednalo a schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 82 858,67 tis. Kč na celkovou výši 1 113 819,05 tis. Kč, snížení výdajů o -74 674,42 tis. Kč na celkovou výši 1 255 229,52 tis. Kč a snížení financování o -157 533,09 tis. Kč na celkovou výši 141 410,47 tis. Kč.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015 po 5. změně včetně doplňujících příloh.

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 9. 12. 2013 projednalo a schválilo rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014. Zastupitelstvo města schválilo příjmy ve výši 892 736,30 tis. Kč, výdaje ve výši 1 208 281,50 tis. Kč a financování ve výši 315 545,20 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 17. zasedání konaném dne 3. 3. 2014 projednalo a schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 11 600,00 tis. Kč na celkovou výši 904 325,00 tis. Kč, navýšení výdajů o 104 716,40 tis. Kč na celkovou výši 1 313 150,99 tis. Kč a navýšení financování o 93 116,40 tis. Kč na celkovou výši 408 825,99 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 2. 6. 2014 projednalo a schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 5 684,00 tis. Kč na celkovou výši 922 937,47 tis. Kč, navýšení výdajů o 4 937,00 tis. Kč na celkovou výši 1 331 016,46 tis. Kč a snížení financování o 747,00 tis. Kč na celkovou výši 408 078,99 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 19. zasedání konaném dne 2. 7. 2014 projednalo a schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení výdajů o 234,56 na celkovou výši 1 332 920,64 tis. Kč a navýšení financování o 234,56 tis. Kč na celkovou výši 408 313,55 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 20. zasedání konaném dne 25. 8. 2014 projednalo a schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 37 191,36 tis. Kč na celkovou výši 968 344,25 tis. Kč, navýšení výdajů o 37 188,36 tis. Kč na celkovou výši 1 376 654,80 tis. Kč a snížení financování o 3,00 tis. Kč na celkovou výši 408 310,55 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 2. zasedání konaném dne 15. 12. 2014 projednalo a schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 18 883,96 tis. Kč na celkovou výši 998 501,33 tis. Kč, snížení výdajů o -258 224,19 tis. Kč na celkovou výši 1 128 674,73 tis. Kč a snížení financování o -277 108,15 tis. Kč na celkovou výši 130 173,40 tis. Kč.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele schváleného rozpočtu pro rok 2014 po 5. změně a RO RM č. 1 - 168 včetně doplňujících příloh. Příjmy města po rozpočtových opatřeních rady města č. 151 - 168 jsou rozpočtovány celkem ve výši 1 001 705,17 tis. Kč, výdaje celkem ve výši 1 131 878,57 tis. Kč a financování ve výši 130 173,40 tis. Kč.

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 10. zasedání konaném dne 3. 12. 2012 projednalo a schválilo rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013. Zastupitelstvo schválilo příjmy ve výši 873 233,72 tis. Kč, výdaje ve výši 923 383,12 tis. Kč a financování ve výši 50 149,40 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 11. zasedání konaném dne 25. 2. 2013 schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 39 909,00 tis. Kč na celkovou výši 914 700,26 tis. Kč, navýšení výdajů o 42 280,67 tis. Kč na celkovou výši 967 516,60 tis. Kč a navýšení financování o 2 371,67 tis. Kč na celkovou výši 52 816,34 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 12. zasedání konaném dne 2. 4. 2013 schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 13 768,00 tis. Kč na celkovou výši 928 636,25 tis. Kč, navýšení výdajů o 131 740,40 tis. Kč na celkovou výši 1 099 424,99 tis. Kč a navýšení financování o 117 972,40 tis. Kč na celkovou výši 170 788,74 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 13. zasedání konaném dne 10. 6. 2013 schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 17 313,60 tis. Kč na celkovou výši 953 687,32 tis. Kč, navýšení výdajů o 20 776,60 tis. Kč na celkovou výši 1 127 939,06 tis. Kč a navýšení financování o 3 463,00 tis. Kč na celkovou výši 174 251,74 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 14. zasedání konaném dne 12. 7. 2013 schválilo 4. změnu rozpočtu. Celková výše příjmů po 4. změně činí 955 759,63 tís. Kč, celková výše výdajů činí 1 130 011,37 tis. Kč a výše financování činí 174 251,74 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 15. zasedání konaném dne 9. 9. 2013 schválilo 5. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 105 282,66 tis. kč na celkovou výši 1 062 841,52 tis. Kč, navýšení výdajů o 4 568,16 tis. Kč na celkovou výi 1 136 378,76 tis. Kč a snížení financování o -100 714,50 tis. Kč na celkovou výši 73 537,24 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 16. zasedání konaném dne 9. 12. 2013 schválilo 6. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -555,34 tis. Kč na celkovou výši 1 070 623,81 tis. Kč, snížení výdajů o -221 576,04 tis. Kč na celkovou výši 923 140,35 tis. Kč a snížení financování o -221 020,70 tis. Kč na celkovou výši -147 483,46 tis. Kč.

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 po 6. změně rozpočtu včetně doplňujících příloh jsou uvedeny v příloze.

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012. Zastupitelstvo schválilo příjmy ve výši 984 876,01 tis. Kč, výdaje ve výši 1 175 566,01 tis. Kč a financování ve výši 190 690,00 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 7. zasedání konaném dne 5. 3. 2012 schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo schválilo snížení příjmů o -25 159,70 tis. Kč na celkovou výši 967 022,26 tis. Kč, navýšení výdajů o 17 116,94 tis. Kč na celkovou výši 1 202 567,90 tis. Kč a navýšení financování o 42 276,64 tis. Kč na celkovou výši 235 545,64 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 8. zasedání konaném dne 4. 6. 2012 schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 13 841,24 tis. Kč na celkovou výši 990 597,03 tis. Kč, navýšení výdajů o 46 281,24 tis. Kč na celkovou výši 1 256 132,25 tis. Kč a navýšení financování o 32 440,00 tis. Kč na celkovou výši 265 535,22 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 9. zasedání konaném dne 3. 9. 2012 schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 4 378,98 tis. Kč na celkovou výši 1 000 911,52 tis. Kč, snížení výdajů o -195 671,02 tis. Kč na celkovou výši 1 066 396,74 tis. Kč a snížení financování o -200 050,00 tis. Kč na celkovou výši 65 485,22 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 10. zasedání konaném dne 3. 12. 2012 schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o -12 582,78 tis. Kč na celkovou výši 992 681,58 tis. Kč, snížení výdajů o -104 168,95 tis. Kč na celkovou výši 966 580,63 tis. Kč a snížení financování o -91 586,17 tis. Kč na celkovou výši -26 100,95 tis. Kč.

Rada města Frýdku-Místku na své 61. schůzi konané dne 11. 12. 2012 schválila rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 156 - 164 a na své 62. schůzi konané dne 17. 12. 2012 schválila rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 165 - 168.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu města pro 2012 po 4. změně rozpočtu a RO RM č. 1 - 168 včetně doplňujících příloh (v tis. Kč).
 

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2011

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2011 byl projednáván a schválen na 2. jednání zastupitelstvba města konaném dne 16. 12. 2010. Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2011 příjmy ve výši 1 063 724,00 tis. Kč, výdaje ve výši 1 076 786,00 tis. Kč a financování ve výši 13 062,00 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 3. zasedání konaném dne 7. 3. 2011 schválilo 1. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 20 220,31 tis. Kč na celkovou výši 1 299 658,78 tis. Kč, navýšení výdajů o 43 266,43 tis. Kč na celkovou výši 1 378 692,45 tis. Kč a navýšení financování o 63 486,74 tis. Kč na celkovou výši 79 033,67 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 4. zasedání konaném dne 6. 6. 2011 schválilo 2. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schálilo navýšení příjmů o 16 551,54 tis. Kč na celkovou výši 1 337 602,65 tis. Kč, navýšení výdajů o 45 573,54 tis. Kč na celkovou výši 1 445 658,32 tis. Kč a navýšení financování o 29 022,00 tis. Kč na celkovou výši 108 055,67 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místklu na svém 5. zasedání konaném dne 5. 9. 2011 schválilo 3. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 34 555,30 tis. Kč na celkovou výši 1 380 541,48 tis. Kč, navýšení výdajů o 58 409,30 tis. Kč na celkovou výši 1 512 451,15 tis. Kč a navýšení financování o 23 854,00 tis. Kč na celkovou výši 131 909,67 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo 4. změnu rozpočtu. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 15 728,57 tis. Kč na celkovou výši 1 406 337,91 tis. Kč, snížení výdajů o -124 618,43 tis. Kč na celkovou výši 1 397 900,58 tis. Kč a snížení financování o -140 347,00 tis. Kč na celkovou výši -8 437,33 tis. Kč.

V příloze jsou zveřejněny závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2011 po 4. změně a doplňující přílohy závazných ukazatelů.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010 byl projednáván a schvalován na jednání zastupitelstva města konaném dne 7. 12. 2009. Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2010 příjmy ve výši 974 135,00 tis. Kč, výdaje ve výši 1 080 829,00 tis. Kč a financování ve výši 106 694,00 tis. Kč.

1. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na 24. zasedání konaném dne 8. 2. 2010. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 70,30 tis. Kč na celkovou výši 1 221 832,37 tis. Kč, navýšení výdajů o 68 768,99 tis. Kč na celkovou výši 1 400 881,93 tis. Kč a navýšení financování o 68 839,29 tis. Kč na celkovou výši 179 049,56 tis. Kč.

2. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 25. zasedání konaném dne 24. 5. 2010. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 47 107,17 tis. Kč na celkovou výši 1 278 768,90 tis. Kč, navýšení výdajů o 194 763,84 tis. Kč na celkovou výši 1 605 475,13 tis. Kč a navýšení financování o 147 656,67 tis. Kč na celkovou výši 326 706,23 tis. Kč.

3. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 26. zasedání konaném dne 26. 7. 2010. Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 64 569,14 tis. Kč na celkovou výši 1 348 121,60 tis. Kč, navýšení výdajů o 76 531,84 tis. Kč na celkovou výši 1 686 790,53 tis. Kč a navýšení financování o 11 962,70 tis. Kč na celkovou výši 338 668,93 tis. Kč.

4. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 16. 12. 2010. Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 17 547,00 tis. Kč na celkovou výši 1 382 097,49 tis. Kč, snížení výdajů o 35 249,44 tis. Kč na celkovou výši 1 703 063,98 tis. Kč a snížení financování o 17 702,44 tis. Kč na celkovou výši 320 966,49 tis. Kč.

Rada města Frýdku-Místku na své 4. schůzi schválila rozpočtová opatření rady města č. 184 - 188, na základě kterých jsou navýšeny příjmy o 36 850,00 tis. Kč na celkovou výši 1 418 947,49 tis. Kč, navýšeny výdaje o 654,00 tis. Kč na celkovou výši 1 703 717,98 tis. Kč a sníženo financování o 36 196,00 tis. Kč na celkovou výši 284 770,49 tis. Kč.

Závazné ukazatele rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2010 po 4. změně a rozpočtových opatřeních Rady města Frýdku-Místku č. 1 - 188 včetně doplňujících příloh jsou zveřejněny v příloze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
5 °C
6 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.