Nacházíte se: O městě > Rozpočet a finance > Závěrečné účty

Závěrečné účty

PDF E-mail Print

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015 byl projednáván a schvalován na 11. jednání zastupitelstva města konaném dne 6. 6. 2016. 

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

„VI.   ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.   VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření statutárního města Frýdek-Místek jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2015.  

 

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 byl projednáván a schvalován na jednání zastupitelstva města konaném dne 8. 6. 2015.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 provedla společnost FIN-PARTNER, audit - daně - poradenství, s. r. o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření statutárního města Frýdek-Místek jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2014 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. 12. 2014 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2014.  

 

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013

Závěrečný účet staturáního města Frýdek-Místek za rok 2013 byl  projednáván a schvalován na jednání zastupitelstva města konaném dne 2. 6. 2014.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

 

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY     PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.     VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření statutárního města Frýdek-Místek jako celku.

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2013 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. prosinci 2013 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místrek za rok 2013.

 

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 byl projednán na jednání zastupitelstva města konaném dne 10. června 2013. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012, celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření po zdanění za rok 2012 a jeho převod na nerozdělený zisk minulých let.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 provedla společnost FIN-PARTNER, audit - daně - poradenství, s.r.o. s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2012 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. 12. 2012 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 včetně všech příloh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 byl projednáván na jednání zastupitelstva města konaném dne 4. června 2012. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011, dále schválilo celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 bez výhrad a schválilo převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2011 na nerozdělený zisk minulých let.

Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 provedla společnost FIN-PARTNER, audit - daně - poradenství, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření):

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2011 byly statutárním městem Frýdek-Místek k 31. prosinci 2011 odstraněny.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2011 včetně všech příloh.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010

Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010 byl  projednán a schválen na jednání zastupitelstva města konaném dne 6. června 2011. Přezkum hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010 provedla společnost FIN-PARTNER, audit – daně – poradenství, s.r.o., s tímto závěrem (výňatek ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření) :

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010 jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodařením uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Při přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2010 včetně všech příloh.

 


Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 25. zasedání konaném dne 24. 5. 2010 schválilo celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek a závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 bez výhrad.

V příloze je uvedeno plné znění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009 včetně všech příloh.


 

Přílohy

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
8 °C
9 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.