Nacházíte se: O městě > Životní prostředí a zemědělství > Ovzduší > Dotace na změnu vytápění

Dotace na změnu vytápění

PDF E-mail Print

DOTAČNÍ PROGRAM "KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI II - KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA"

Rada kraje na své schůzi dne 24. 1. 2017 usnesením č. 6/389 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Veškeré informace a dokumenty naleznete na stránkách http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/.

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 3. 2017 10 hodin do 31. 3. 2017 14 hodin. Bližší informace ke způsobu podávání žádostí jsou uvedeny v čl. IX podmínek dotačního programu.

V rámci tohoto programu bude podporována výměna stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za tepelná čerpadla a kotle na pevná paliva – výhradně na biomasu.

Dotační program je rozdělen na dvě části:

A.Otevřený dotační titul – je určen pro nové žadatele

  • podávání žádostí elektronicky s následným doložením listinné žádosti a příloh
  • elektronická aplikace bude pro nové žadatele přístupná již od 1. 2. 2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Elektronickou žádost si mohou lidé „předvyplnit“ a uložit, její odeslání však bude možné až v den zahájení příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017 od 10 hod. Elektronickou žádost bude následně nutné do 10 pracovních dnů doplnit listinnou verzí se všemi potřebnými přílohami.
  • pro poskytnutí dotace bude rozhodující pořadí podání žádostí; vzhledem k omezené alokaci pro dotační program bude podávání žádostí automaticky ukončeno po obdržení 350 žádostí (toto množství je dostatečné i pro vytvoření případného zásobníku; předpokládá se podpoření zhruba 200 žádostí)

B.Uzavřený dotační titul – je určen pro žadatele, kteří předložili žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ v roce 2016, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyli podpořeni

  • podávání žádostí poštou nebo osobně (jedná se o zjednodušenou žádost s tím, že při administraci bude v maximální možné míře využito dokladů předložených v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“)
  • pro poskytnutí dotace není rozhodující pořadí podání žádostí, dotace bude poskytnuta všem žadatelům, kteří podají žádost ve stanovené lhůtě a splní podmínky dotačního programu

Podmínky poskytnutí dotace jsou shodné jako v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, tj.:

  • žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území kraje s maximálně třemi bytovými jednotkami,
  • výše dotace činí 80 % nákladů z maximální částky 150 tisíc korun,
  • pokud se dům nachází v oblasti, která má dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším (v tzv. prioritním území), získá žadatel dalších 5 % navíc,
  • všichni žadatelé bez rozdílu pak obdrží další 5 % navýšení dotace z rozpočtu kraje,
  • žadatelé z obcí a měst, které se zapojily do spolupráce s krajem při spolufinancování kotlíkových dotací, získají i další příspěvek od těchto obcí.

Kontakt: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz.

 


Další kolo příjmu žádostí o kotlíkové dotace (2. výzva) bude vyhlášena pravděpodobně v červnu roku 2017.

 


 

 

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ROK 2017“ 

Informace k dotačnímu programu "Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2017" naleznete zde.

Kontaktní osoby:  Ing. Blanka Kalenská, tel. 558 609 488 

Obrázky

O městě

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
14 °C
18 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.