ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - Tiskopisy, materiály

AŠ_hlášení o zahájení kursu_vzor

20080625_formular_AS_hlaseni_o_zahajeni_kursu_vzor (45 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti

1302866130_formular_as_posudek_o_zdravotni_zpusobilosti (35.5 kB)

AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení

 

formulář_AŠ_posudek o zdravotní způsobilosti_prohlášení (33 kB)

AŠ_převodka výuky a výcviku_vzor

20080625_formular_AS_prevodka_vyuky_a_vycviku_vzor (29.5 kB)

AŠ_žádost o řidičské oprávnění

20080625_formular_AS_zadost_o_ridicske_opravneni (1.882 MB)

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

žádost o vydání registrace k provozování autoškoly (46 kB)

AŠ_žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK

Žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK pro AŠ (31.5 kB)

AŠ_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti

přihláška_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti (41.5 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os._vzor

20080625_formular_AS_zadost_o_zmenu_registrace_AS_fyz.os._vzor (20 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os._vzor

20080625_formular_AS_zadost_o_zmenu_registrace_AS_prav.os._vzor (20 kB)

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla

oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla (29 kB)

CRV_oznámení o ztrátě

Oznameni_o_ztrate (632.305 kB)

CRV_plná moc_vzor

20080625_formular_CRV_plna_moc_vzor (27.5 kB)

CRV_přehled dovozců a výrobců tažných zařízení

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Tazne_zarizeni/Seznam_vyrobcu_a_dovozcu_taznych_zarizeni.htm

CRV_přehled zpracovatelů autovraků

https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight

CRV_žádost o poskytnutí údajů

Zadost_o_poskytnuti_udaju (621.152 kB)

CRV_žádost o povolení výroby-přestavby vozidla

Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, povolení přestavby vozidla (133.209 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (152.748 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla (139.314 kB)

CRV_žádost o vydání nového dokladu

Zadost_o_vydani_noveho_dokladu (639.890 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky

Zadost_o_vydani_tabulky (629.080 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky-vývoz

Zadost_o_vydani_tabulky_vyvoz (631.065 kB)

CRV_žádost o vyřazení

Zadost_o_vyrazeni (636.855 kB)

CRV_žádost o zápis silničního vozidla

Zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV_žádost o zápis změn

Zadost_o_zapis_zmen (646.372 kB)

CRV_žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů (192.030 kB)

CRV_žádost o zápis změny vlastníka

Zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

Lékař ve službě_žádost o vydání osvědčení

20061113_Zadost_o_vydani_oznaceni_O5_-_lekar_ve_sluzbe (23 kB)

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK

návrh stanovení místní úpravy provozu na PK (50 kB)

Přihláška k registraci historického vozidla

Přihláška k registraci historického vozidla (295.961 kB)

Přihláška k registraci sportovního vozidla

Přihláška k registraci sportovního vozidla (293.517 kB)

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů taxi

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (40.5 kB)

ŘP_plná moc_vzor

20080625_formular_RP_plna_moc_vzor (28 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o školení

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_skoleni (29 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o vykonání zkoušky

20080625_formular_RP_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_vykonani_zkousky (24.5 kB)

ŘP_vzdání se řidičského oprávnění_vzor

20080625_formular_RP_vzdani_se_ridicskeho_opravneni_vzor (160.144 kB)

ŘP_žádost o odečtení bodů_vzor2

žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

20090113_formular_RP_odecet_bodu_zadost_vzor2 (312.195 kB)

ŘP_žádost o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti_vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_upusteni_od_vykonu_zbytku_sankce_zakazu_cinnosti_vzor (22.5 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_12 bodů_vzor

rp_zadost_o_vraceni_ro_12_bodu_vzor (28 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_odborná způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_odborna_zpus._vzor (23 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zákaz činnosti_vzor

rp_zadost_o_vraceni_ro_zakaz_cinnosti_vzor (30 kB)

ŘP_žádost o vrácení ŘO_zdravotní způs._vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vraceni_RO_zdravotni_zpus._vzor (26 kB)

ŘP_žádost o vydání MŘP

Žádost o vydání MŘP (120.701 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_řidiče

1316149743_formular_rp_zadost_o_vydani_pametove_karty_ridice (162.982 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_servisní

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_servisni (28.5 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty_vozidla

20080625_formular_RP_zadost_o_vydani_pametove_karty_vozidla (28 kB)

ŘP_žádost o výpis z evidenční karty řidiče_vzor

20080625_formular_RP_zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice_vzor (28.5 kB)

ŘP_Žádost o zapsání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

Žádost o zapsání PPZŘ (26 kB)

ŘP_záznam o dopravní nehodě

20090108_formular_zaznam_o_dopravni_nehode (39.812 kB)

ŘP-čestné prohlášení

ŘP-čestné prohlášení (21 kB)

SSÚ - ohlášení odstranění stavby

 

Ohlaseni-odstraneni-stavby (34.460 kB)

SSÚ - ohlášení stavby

 

Ohlaseni-stavby (33.863 kB)

SSÚ - předčasné užívání stavby

Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby (34.593 kB)

SSÚ - žádost o stavební povolení

 

Zadost-o-stavebni-povoleni (33.668 kB)

SSÚ - žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu (34.063 kB)

SSÚ - žádost o změnu v užívání stavby

 

SSU_žádost o změnu v užívání stavby (61.5 kB)

TAXI-A-Přihláška ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti řidiče taxislužby

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi (38 kB)

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT

TAXI-D-zapsání vozidla do evidence taxislužby a vydání výpisu z EVT (39 kB)

TAXI-E-Žádost o vyřazení z evidence vozidel taxislužby, se kterými je taxislužba provozována

TAXI-E-Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel tax (38.5 kB)

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR (39.5 kB)

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru (36 kB)

Termíny zkoušek řidičů taxi na II. čtvrtletí r. 2016

Termíny taxi II. čtvrt.2016 (256.830 kB)

Termíny zkoušek řidičů taxi na II. pololetí r. 2016

Termíny taxi II. pololetí 2016 (24 kB)

Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2015

Taxi II-2015 (23 kB)

Žádost o povolení sjezdu z krajské silnice II. či III. třídy

zadost_o_povoleni_sjezdu_na_silnice_ii_a_iii_trid-1 (49 kB)

Žádost o povolení sjezdu z místní komunikace

zadost_o_povoleni_sjezdu_na_mk (47 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace

20080414_MMFM_Zadost_o_zvl._uziti PK (33.5 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace - prodej, atd.

Žádost o povolení zvl.užívání (28.5 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace - reklamní zařízení

20060628_MMFM_zadost-reklamy (20.5 kB)

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla (281.715 kB)

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci

20060628_MMFM_Zadost_o_uzavirku_MK (18.5 kB)

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Žádost o uznání testování silničního vozidla (280.183 kB)

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP, ZTP/P

20091007_Novy_formular_zadosti_o_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_ZTP (34.5 kB)

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-4 °C
-4 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.