Nacházíte se: Občan > Orgány města > Magistrát města > Živnostenský úřad

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Informace

Ing. Yvetta Králová

vedoucí odboru

Zaměření odboru

Seznam vyhlášek

Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení 2015-1 (30.5 kB)

Nařízení města kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád

20080313_vyhlaska_cN2_2008 (33 kB)

Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení 2007-3 (29.5 kB)

Nařízení města,kterým se vydává Tržní řád

Nařízení 2004-1 (108.5 kB) Nařízení 2004-1-příloha (51 kB)

Tiskopisy, materiály

1. TISKOPISY

 

plná moc-bez ověřeného podpisu (96.867 kB) plná moc - vždy úředně ověřena (121.862 kB) Tiskopisy1 (25.155 kB)

2. ČLENĚNÍ ŽIVNOSTÍ

2.01. ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ

Zivnosti_remeslne (38.390 kB)

2.02. ŽIVNOSTI VÁZANÉ

Zivnosti_vazane (183.648 kB)

2.03. ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

Zivnosti_koncesovane (126.386 kB)

2.04. ŽIVNOST VOLNÁ

Živnost volná (47.871 kB)

2.05. ROZSAHY ŽIVNOSTÍ

Rozsahy_zivnosti (13.066 kB)

3. LEGISLATIVA

- vztahující se k živnostenskému podnikání a zemědělskému podnikateli;

20081023_Zakony (56.897 kB)

3.01. zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

zivnostensky zakon 2015 (1.537 MB) prilohy ZZ 2015 (1.190 MB)

3.02. zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

20080222_Zakon_c.570-1991_(zivnostenske_urady) (17.587 kB)

3.03. nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nápních jednotlivých živností

o obsahovych naplnich 278 2008 (509.922 kB)

3.04. zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace

o uznavani odborne kvalifikace 18 2004 (602.123 kB)

3.05. zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

o zemedelstvi 252 1997 (576.958 kB)

3.06. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

o ochrane spotrebitele 634 1992 (627.265 kB)

3.07. zákon č. 582/1991 Sb., o provádění sociálního zabezpečení

o organizaci a provadeni socialního zabezpeceni 582 1991 (1007.328 kB)

3.08. zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

zakon 592 1992 o pojistnem na verejném zdravotnim pojisteni (524.022 kB)

3.09. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

o verejnem zdravotnim pojisteni 48 1997 (1.400 MB)

3.10. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

o zamestnanosti 435 2004 (1.188 MB)

3.11. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

danovy rad 280 2009 (1.028 MB)

3.12. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

spravni rad 500 2004 (883.036 kB)

3.13. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

obcansky zakonik 89 2012 (4.670 MB)

3.14. zákon č. 90//2012 Sb., o obchodnich korporacich

zakon o obchodnich korporacich 90 2012 (1.638 MB)

3.15. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

o spravnich popolatcich 634 2004 (1003.261 kB)

3.16. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

o prestupcích 200 1990 (629.364 kB)

4.CELOSTÁTNÍ REGISTRY

Celostatni_registry (35.749 kB)

5. KONTAKTY NA SPRÁVNÍ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY A DALŠÍ INSTITUCE

kontakty (72.893 kB)

7. eGON CENTRUM MAGISTRÁTU MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

7.01. Manuál ELEV - přihlášení na kurz

Manuál přihlášení na kurz ELEV (1.727 MB)

7.02. Podklady pro SŘ - datová schránka

datové schránky (3.108 MB) Datové schránky OVM, SŘ (4.021 MB) Pohled_adresata_verejne_spravy (270.524 kB) Pohled_organu_verejne_moci (816.894 kB) Přehled podkladů ISDS+ SŘ, odkaz MV (24.5 kB) Thumbs (18.5 kB) Vymezeni_pojmu (544.278 kB) Zmeny_SR_po010709 (64.769 kB)

7.03.Veřejné zakázky

Metodicky-postup-pro-kombinovane-nabidky[1] (357 kB)

7.04. Zplatnění e-podpisu

Ukázka zplatnění podpisu (1.046 MB)

7.05. Ginis

doručenka - červený pruh - velká (455.5 kB) doručenka bez poučení - malá (291.5 kB) doručenka modrý pruh - s nálepkou - velká (407 kB) doručenka obyč.- s poučením - velká (447.5 kB) doručenka obyč.- s poučením - velká (447.5 kB) doručenka s modrým pruhem bez poučení - malá (347.5 kB)

7.06. Automatizovaná konverze

Výstřižek (58.5 kB) Autorizovana_konverze__z_elektronicke_do_listinne_z_moci_uredni (928.570 kB) Autorizovana_konverze__z_listinne_do_elektronicke_z_moci_uredni (400.267 kB) Evidence provedených konverzí (34 kB) Popis_procesu_konverze_v07 (339.132 kB) Thumbs (22.5 kB)

7.07. Školská zařízení, příspěvkové organizace

Eletronická evidence dokumentů - PÚz190-2009-sb[1] (29.716 kB) Podací deník0 (563 kB)

7.08. Matriky a ohlašovny od 1. 7. 2010

Matriky_100609 (390.855 kB) informaceohlasovny (36.069 kB) informacematriky (75.615 kB) informaceku (34.335 kB) informacesoudy (43.862 kB) Postup ISEO (268.477 kB) postupyczechpoint (138.643 kB) Smlouva priloha 2 vop (180.986 kB) verejnopravnismlouvavzor (32.605 kB) zmenyevidenceobci (66.545 kB)

7.09. Stavební úřady od 1. 7. 2010

Metodika pro práci s IS EO (627.5 kB) Základní registry (814 kB) Metodika pro práci s IS EO (459.250 kB) Základní registry (617.293 kB) Postup obcí - Stavební úřady (273.963 kB) cuzkinfoobce (30.195 kB) infoproobcenove (62.591 kB) vzordokladu (26.515 kB)

8. SOUKROMÝ ZEMÉDÉLEC

Jak_zacit_podnikat_v_zemedelstvi (1.881 MB) metodika_2011 (439.503 kB) metodika2 (3.396 MB)

Životní situace

1. SEZNAM ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Seznam životních situací ŽÚ (25.5 kB)

1.01. OHLÁŠENÍ VOLNÉ, ŘEMESLNÉ, VÁZANÉ ŽIVNOSTI ČESKÉ OSOBY

 

Ohlášení živnosti české osoby (68 kB)

1.02. OZNÁMENÍ ZMĚN, DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A DOKLADŮ STANOVENÝCH PRO OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Oznámení změn údajů-ohlášení živnosti (59.5 kB)

1.03. ŽÁDOST O KONCESI ČESKÉ OSOBY

Žádost o koncesi české osoby (72.5 kB)

1.04. ŽÁDOST O VYDÁNÍ KONCESE ZAHRANIČNÍ OSOBY

14 Žádost o koncesi zahraniční osoby (75 kB)

1.05. OHLÁŠENÍ VOLNÉ, ŘEMESLNÉ, VÁZANÉ ŽIVNOSTI ZAHRANIČNÍ OSOBY

13 Ohlášení živnosti zahraniční osoby (77 kB)

1.06.OZNÁMENÍ ZMĚN, DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ A DOKLADŮ STANOVENÝCH PRO ŽÁDOST O KONCESI PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Oznámení změn údajů-žádost o koncesi (56.5 kB)

1.07. OZNÁMENÍ O USTANOVENÍ A ZRUŠENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

Ustanovení a zrušení OZ (60 kB)

1.08. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI V PROVOZOVNĚ

Provozovna (57 kB)

1.09. POKRAČOVÁNÍ V ŽIVNOSTI PŘI ÚMRTÍ PODNIKATELE

Pokračování v živnosti - úmrtí podnikatele (57 kB)

1.10. ZRUŠENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA ŽÁDOST PODNIKATELE

Zrušení živnostenského oprávnění (57 kB)

1.11. E-PODÁNÍ NA TISKOPISE JRF (Jednotný registrační formulář)

E-podání (52 kB)

1.12.OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ A POKRAČOVÁNÍ PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

Přerušení-pokračování (56 kB)

1.13. ŽÁDOST O ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

PO - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (94.5 kB) FO - Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (73 kB) ŽÁDOST O ZÁPIS DO EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE (57.5 kB)

1.14. ŽÁDOST O VYŘAZENÍ Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

Tiskopis Zadost-o-vyrazeni-z-evidence zemědělského podnikatele (26.5 kB) Zadost-o-vyrazeni-z-evidence zemědělského podnikatele (26.5 kB)

1.15.ŽÁDOST O ZMĚNU V EVIDENCI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

OZNÁMENÍ ZMĚN A DOPLNĚNÍ EZP (54 kB) Formulář _Oznamení_změn a doplnění EZP (40.5 kB)

1.16. ŽÁDOST O VÝPIS Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

žádost o výpis z evidence ZP (25.5 kB) ŽÁDOST O VÝPIS Z EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE (55 kB)

1.17. Czech POINT – kontakní místo pro občany s veřejnou správou

zivotni_situace_czechpoint (104.5 kB)

1.18.OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ (VIDIMACE A LEGALIZACE)

živnotní situace - vidimace legalizace (63 kB)

1.19. VÝPIS ZIVNOSTENSKEHO REJSTRIKU

ZADOST O VYPIS ZE ZIVNOST.REJST. (28 kB) Žádost_o_výpis_z_živnostenského rejstříku (53 kB)

Poslanecká sněmovna schválila zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o evidenci tržeb. Norma nyní poputuje do Senátu a poté k prezidentovi. [ celý článek ]

Informace Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Hřbitov je místo piety, posledního odpočinku a místo, kam chodíme vzpomínat na naše zesnulé. Z různých důvodů chceme mít místo spočinutí našich blízkých pěkně upravené. Přejeme-li ... [ celý článek ]

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska varuje - POZOR NA HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Léčky v podobě podvodů, nebo nekalých praktik, nečekají na seniory jen na předváděcích akcích v posledních letech tolik zmiňovaných, při telefonickém či podomním prodeji, ale také ... [ celý článek ]

Informace pro zemědělského podnikatele

autor: MM F-M,  Aktualizováno

V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč. [ celý článek ]

Upozornění pro podnikatele, že na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

autor: MM F-M,  

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu ... [ celý článek ]

POZVÁNKA NA "FARMÁŘOVU STEZKU" v úterý 6.5.2014

autor: MM F-M,  Aktualizováno

Odjezd v 8:00 hod z ul. Politických obětí ve Frýdku-Místku (bývalé autobusové nádraží). Předpokládaný příjezd v 17:30 hod. Akce se koná za každého počasí. Cena vstupenky: 130,- ... [ celý článek ]

< 1 2 3 4 ... 31 >

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
25 °C
21 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.