PDF E-mail Print

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2009.

Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě sociálních služeb na území statutárního města Frýdku-Místku. Programy na podporu a rozvoj sociálních služeb jsou rovněž v souladu s cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku-Místku na léta 2011 – 2013 a schváleného Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku na období 2007 – 2013.

Anhänge

Vyhlášení dotačních programů na rok 2009 (45.916 kB) Zásady poskytování dotací v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 (52.883 kB) Formulář č 1 A - Žádost o dotaci 2009 - oblast A (93 kB) Formulář č 1 B - Žádost o dotaci 2009 - oblast B (73 kB) Formulář č 2 - Vyúčtování dotace 2009 (41 kB) Formulář č 3 - Soupis účetních dokladů 2009 (29.5 kB) Formulář č 4 - Závěrečné vyúčtování 2009 dle položek (40 kB) Formulář č 5 - Závěrečné zhodnocení projektu (32 kB) Formulář č 6 - Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků (28 kB) Výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací na podporu a rozvoj sociálních služeb pro (60.5 kB)

Nachrichten

E-mail newsletter.