PDF E-mail Print

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu oblasti zdravotnictví pro rok 2010.

Cílem finanční podpory je výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora materiálně-technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakteru vedoucím ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené a seniory, podpora vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných podmínek.

Výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku nahrazuje zdravotní fond, který je zrušen k 31. 12. 2009.

Anhänge

Dotační programy na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2010 (39 kB) Zásady pro poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v působnosti odboru (75 kB) Formulář č.1 - Žádost o dotaci poskytnutou z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro (68.5 kB) Formulář č.2 - Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku (37.5 kB) Formulář č.3 - Soupis účetních dokladů vztahujících se k dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního (28 kB) Formulář č.4 - Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet poskytovatele (23 kB) Výsledky výběrového dotačního řízení pro rok 2010 (67.5 kB)

Nachrichten

E-mail newsletter.