ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU -

2. TISKOPISY

2.01. Žádost o pronájem obecního bytu

13.1.2014 zadost_o_pronajem_obecniho_bytu (40 kB)

2.02. Obnovení žádosti o byt pro rok 2017

2.03. Žádost o povolení podnájmu v obecním bytě

20090915_Formular_-_Zadost_o_povoleni_podnajmu_v_ob.... (30.5 kB)

2.04. Změna počtu osob pro předpis nájemného

20090622_formular_-_zmena__osob (84.5 kB)

2.05 Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části)

20.10.2015 žádost o pronájem pozemku (17.221 kB)

2.06. Prohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - A

Prohlášení typu A - samostatný plátce (21 kB)

2.07. Prohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - B

Prohlášení typu B - společný plátce (23 kB)

2.08. Prohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - C

Prohlášení typu C (34.5 kB)

2.09.Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

ohlášení užívání veř.prostranství r. 2016 (65.5 kB)

2.10. Ohlášení poplatkové povinnosti - místní poplatek z ubytovací kapacity

23.2.2016_ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (48.5 kB)

2.11. Povolení tomboly

18.01.2017 - informace k provozování tomboly (12.216 kB)

2.12. Herní plán tomboly

2.13. Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů

Cestne prohlaseni k mistnimu poplatku ze psu (21.5 kB)

2.14. Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů

Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů (28.5 kB)

2.15. Ohlášení držitele psa k místnímu poplatku ze psů

Ohlášení držitele psa k místnímu poplatku ze psů (52 kB)

2.16. Úhrada místního poplatku ze psů prostřednictvím SIPO

12.2.2014Formulář SIPO - PSI (36 kB)

2.17. Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů prostřednictvím SIPO

12.2.2014Formulář SIPO - KO (41 kB)

2.18. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Žádost o půjčku z FRB (35 kB)

2.19. Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části) - k umístění reklamního stojanu typu

Žádost o pronájem pozemku - reklamní A (27 kB)

2.20.Čestné prohlášení vlastníka k poplatku za komunální odpad

7.3.2014 čestné prohlášení vlastníka k poplatku za komunální odpad (24.5 kB)

2.21. Komunální odpad - zadání kontaktních údajů

komunální odpad - zadání kontaktních údajů (23 kB)

2.22.Vyúčtování k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Vyúčtování k místnímu poplatku z ubytovací kapacity (205.850 kB)

3. MATERIÁLY

3.01. Ceník přístřeší

ceník přístřeší 2012 (74.5 kB)

3.02. Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

10.4.2017_Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM (71.933 kB)

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.