ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU -

2. TISKOPISY

2.01. Žádost o pronájem obecního bytu

13.1.2014 zadost_o_pronajem_obecniho_bytu (40 kB)

2.02. Obnovení žádosti o byt pro rok 2014

2.03. Žádost o povolení podnájmu v obecním bytě

20090915_Formular_-_Zadost_o_povoleni_podnajmu_v_ob.... (30.5 kB)

2.04. Změna počtu osob pro předpis nájemného

20090622_formular_-_zmena__osob (84.5 kB)

2.05 Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části)

20090819_Formular_-_zadost_o_pronajem_pozemku (25.5 kB)

2.06. Prohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - A

KO - Prohlaseni_A samost. popl. (27 kB)

2.07. Prohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - B

KO - Prohlaseni_B spol. plátce (29 kB)

2.08. Prohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - C

Prohlášení C (34.5 kB)

2.09. Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství

1357640171_ohlaseni_zvlastniho_uzivani_verejneho_prostranstvi (64 kB)

2.10. Ohlášení poplatkové povinnosti - místní poplatek z ubytovací kapacity

Ohlášení poplatkové povinnosti ubytovací kapacita (38 kB)

2.11. Žádost o povolení tomboly

Žádost o povolení tomboly (37 kB)

2.12. Herní plán tomboly

Herní plán tomboly (26.5 kB)

2.13. Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů

Cestne prohlaseni k mistnimu poplatku ze psu (21.5 kB)

2.14. Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů

ODHLÁŠENÍ (29 kB)

2.15. Ohlášení držitele psa k místnímu poplatku ze psů

ohlaseni_drzitele_psa_k_mistnimu_poplatku_ze_psu (52 kB)

2.16. Úhrada místního poplatku ze psů prostřednictvím SIPO

12.2.2014Formulář SIPO - PSI (36 kB)

2.17. Úhrada místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů prostřednictvím SIPO

12.2.2014Formulář SIPO - KO (41 kB)

2.18. Žádost o poskytnutí půjčky z

Žádost o půjčku z FRB (35 kB)

2.19. Žádost o pronájem pozemku (popř. jeho části) - k umístění reklamního stojanu typu

Žádost o pronájem pozemku - reklamní A (27 kB)

2.20.Čestné prohlášení vlastníka k poplatku za komunální odpad

7.3.2014 čestné prohlášení vlastníka k poplatku za komunální odpad (24.5 kB)

3. MATERIÁLY

3.01. Ceník pro ubytovny

Ceník ubytoven města 1.4.2013 (80 kB)

3.02. Ceník přístřeší

ceník přístřeší 2012 (74.5 kB)

3.03. Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

14.2.2014Pravidla pro pronájem bytů 12.2.2014 (359 kB)

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
12 °C
18 °C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.