Dotační program Reklama F-M — podpora zřízení či obnovy označení provozoven na rok 2022Í PROVOZOVEN NA ROK 2022

MM F-M

25. 8. 2021

Cílem programu je postupné zvelebování veřejného prostoru města, a to ve formě částečné úhrady zvýšených nákladů spojených s kultivovaným provedením označení provozoven. Dotace podporuje kvalitu a úroveň celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, a to včetně jejího označení. Je určena na úhradu nákladů na návrh a realizaci celkového grafického zpracování exteriéru provozovny, tedy označení provozovny, jeho výrobu a instalaci.

Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 10. 2021 do 15. 4. 2022.

Oprávnění žadatelé o dotaci jsou vlastníci a provozovatelé provozoven nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku.

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 % z uznatelných nákladů, nejvýše však do výše 30.000 Kč. Náklady na přípravu projektu mohou tvořit max. 20 % z uznatelných nákladů.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU REKLAMA F-M — PODPORA ZŘÍZENÍ ČI OBNOVY OZNAČENÍ PROVOZOVEN NA ROK 2022 – viz přílohy

Příloha č. 8 je umístěna zde:

https://www.frydekmistek.czhttps://www.frydekmistek.cz/wp-content/uploads/2022/06/1611661232_manual_reklamy_fm_12_210126.pdf