Kvalita vody pramene v Hájku

Jana Matějíková

15. 8. 2022

Přinášíme dobrou zprávu. Voda z pramene v Hájku je pitná a splňuje požadavky stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických a chemických ukazatelů.