Nabídka pronájmu nebytových prostor v I.NP č.p. 2321, tř. T.G.Masaryka a společné prostory v objektu č.p. 2320 k.ú. Frýdek

MM F-M

30. 9. 2021

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 2320,2321“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 18.11.2021 do 15.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 16.11.2021).

Případné dotazy Vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika Chludová.