Nabídka pronájmu nebytových prostor v I.NP č.p. 2321, tř. T.G.Masaryka a společné prostory v objektu č.p. 2320 k.ú. Frýdek

MM F-M

4. 2. 2022

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 2320,2321“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 17.03.2022 do 15.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 16.03.2022).

Doporučená cena nájemného pro tento prostor činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy Vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika Chludová.