Nabídka pronájmu nebytových prostor v VII.NP objektu č.p. 606, ul. Sadová, k.ú. Frýdek

MM F-M

1. 7. 2021

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor Sadová 606“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 15.07.2021 do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 14.07.2021).

Doporučená cena nájemného pro tento prostor činí 900 Kč/m2/rok.

Případné dotazy Vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika Chludová.