Nabídka volných nebytových prostor

Linda Holubová Blažková

5. 10. 2022

k.ú. Frýdek

– stavba budovy č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o celkové výměře 18,97 m2, VI.NP (kancelář)

– stavba budovy č.p. 46, která je součástí pozemku p.č. 61, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek – Zámecké náměstí

nebytový prostor o výměře 39,5 m2, I.NP (nebytový prostor),

nebytový prostor o výměře 2,1 m2, I.NP (schodiště),

nebytový prostor o výměře 1,2 m2, I.NP (předsíňka),

nebytový prostor o výměře 1,8 m2, I.NP (WC).

Tereza Mücková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek

– stavba budovy bez č.p./č.e, která je součástí  pozemku p.č. 3975/6, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek – bývalá místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 43,47 m2 (sklad).

– stavba budovy č.p. 2205, která je součástí pozemku p.č. 3987/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (areál bývalých místeckých kasáren)

nebytový prostor o celkové výměře 17,96 m2 – místnost č. 009, 1. PP (pokoj),

nebytový prostor o celkové výměře 11,4 m2 – místnost č. 019, 1. PP (VZT),

nebytový prostor o celkové výměře 7,74 m2 – místnost č. 023, 1 PP (sklad),

nebytový prostor o celkové výměře 13,74 m2 – místnost č. 024, 1. PP (pokoj),

nebytový prostor o celkové výměře 13,94 m2 – místnost č. 025, 1 PP (pokoj),

nebytový prostor o celkové výměře 12,33 m2 – místnost č. 026, 1 PP (pokoj),

nebytové prostory o celkové výměře 19,66 m2 – místnost č.028, 1 PP (sklad)

nebytový prostor o celkové výměře 7,35 m2 – místnost č. 029, 1 PP (sklad),

nebytové prostory o celkové výměře 9,29 m2 – místnost č.043, 1 PP (sklad)

nebytový prostor o celkové výměře 22,8 m2 – místnost č. 210, 2 NP (pokoj),

nebytový prostor o celkové výměře 22,12 m2 – místnost č. 211, 2 NP (pokoj),

nebytový prostor o celkové výměře 20,52 m2 – místnost č. 212, 2 NP (pokoj),

nebytové prostory o celkové výměře 22,60 m2 -místnost č.218, 2 NP (pokoj),

stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov

nebytový prostor o celkové výměře 41,36 m2, II. NP, místnost 205 (kancelář)

nebytový prostor o celkové výměře 41,36 m2, V. NP, místnost 505 (kancelář)

nebytový prostor o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)

nebytový prostor o celkové výměře 45,24 m2, V. NP, místnost 508 (kancelář)     

Bc. Hana Janů, tel. 558 609 174.