Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct. Startuje osvětová kampaň Mít domov.

Odbor sociálních služeb

25. 10. 2022

Kampaň Mít domov informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak jej získat.