Stovky ukrajinských uprchlíků využívá služeb kontaktního centra ve Frýdku-Místku

MM F-M

27. 5. 2022

Zde mohou získat důležité informace a kontakty na důležité instituce, informace o volných pracovních místech, o možnosti kde získat ošacení, o kurzech češtiny, školách, zdravotní péči, dětských skupinách a mnoho dalších informací podle individuálních potřeb uprchlíků. V centru jim jsou také poskytnuty základní potraviny a hygienické potřeby. Koordinátorkou centra je paní Yana pocházející z Ukrajiny, proto velmi dobře zná jejich kulturní tradice a jazyk.