Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

30. 5. 2022

V období od 30.05.2022 do 05.06.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Kolaříkovo a Nad Lipinou a 2. cyklus kosení na plochách veřejných pohřebišť.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony a nádoby – provádí se:

  • pletí trvalkových záhonů
  • likvidace dvouletkových záhonů
  • výsadba letničkových záhonů
  • instalace květinových nádob

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • pletí keřových skupin
  • výsadba keřů

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků a zatravňování míst po odstraněných zpevněných plochách.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin a květinových záhonů v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.