Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

30. 8. 2021

V období od 30. 8. 2021 do 5. 9. 2021 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlištích Slezská a Jiráskovo a 5. cyklus kosení na ploše centrálního pohřebiště ve Frýdku.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • Ořezy stromů.
  • Kácení suchých stromů.
  • Pletí keřových skupin na sídlištích.
  • Arboristika – ošetření mladých stromů.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů v arboretu.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a květinových nádob v rozsahu podle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.