Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

26. 7. 2021

V období od 26. 7. 2021 do 1. 8. 2021 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2. cyklus kosení na sídlištích Nad Lipinou, Růžový pahorek, Za Nemocnicí, K Hájku a 4. cyklus kosení na ploše centrálního pohřebiště ve Frýdku.

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 4. cyklus kosení v parcích.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 2. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • Ořezy stromů.
  • Kácení suchých stromů.
  • Pletí keřových skupin ve Frýdku.
  • Arboristika – ošetření mladých stromů.

Květinové záhony – provádí se pletí záhonů ve Frýdku a údržba trvalkových záhonů.

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a květinových nádob v rozsahu podle aktuálního počasí.

Pískoviště – provádí se doplňování písku a čištění pískovišť na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.