Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

Jakub Vicher

10. 10. 2022

V období od 10.10.2022 do 16.10.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlištích Nad Lipinou, Růžový pahorek, Za Nemocnicí a K Hájku.

Květinové záhony a nádoby – provádí se příprava záhonů pro výsadbu dvouletek a cibulovin.

Porosty stromů a keřů provádí se:

  • kácení suchých stromů
  • ořezy stromů a keřů
  • pletí keřových výsadeb

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a nádob v rozsahu dle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.