Údržba veřejné zeleně ve dnech 26.09.2022 – 30.09.2022

MMFM

27. 9. 2022

V období od 26.09.2022 do 30.09.2022 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 3. cyklus kosení na sídlišti Kolaříkovo.
Parterové trávníky (část ploch trávníků v centrálních částech města s vyšší intenzitou kosení) – provádí se 5. cyklus kosení.
Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 2. cyklus kosení.
Květinové záhony – údržba trvalkových záhonů.
Porosty stromů a keřů – ořezy dřevin a kácení suchých stromů.


Průběžně probíhají tyto práce:
• Úklid městských parků dle harmonogramu.