Mgr. Dita Tararíková

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
referent odpadového hospodářství
Email: tararikova.dita [zavináč] frydekmistek.cz
Kancelář: 420
Telefon: 558 609 615
Ulice: Politických obětí 2478
Budova: Místek - Politických obětí 2478
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: REFERENTKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - státní správa

 

Pracovní činnost:

  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady;
  • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů;
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, informuje žadatele o sídle zařízení vhodných k odstranění, využití jimi vyprodukovaného odpadu;
  • kontroluje, jak jsou právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí v oblasti nakládání s odpady;
  • hrozí-li poškození životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit zneškodnění odpadů na náklady odpovědné osoby;
  • ukládá provozovateli zařízení ke zneškodňování odpadů v mimořádných případech, povinnost zneškodnit odpad;
  • ukládá pokuty za porušení stanovených povinností, stanoví lhůty pro zjednání nápravy a ukládá opatření;
  • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady a ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
  • projednává přestupky.