Mgr. Kateřina Filipová

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
referent ochrany přírody
Email: filipova.katerina [zavináč] frydekmistek.cz
Kancelář: 430
Telefon: 558 609 497
Ulice: Politických obětí 2478
Budova: Místek - Politických obětí 2478
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: REFERENTKA OCHRANY PŘÍRODY

 

Pracovní činnost na úseku ochrany přírody a krajiny:

 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce;
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny;
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
 • vydává souhlasy k umísťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny;
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty dle zákona o ochraně přírody a krajiny;
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům;
 • provádí registraci významných krajinných prvků a zrušení registrace;
 • vyhlašuje nebo ruší památné stromy a jejich ochranná pásma;
 • vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pešiny mimo zastavěné území;
 • vydává stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny.