Silvie Válková 

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (Politických obětí 2478)
ref. evidence ob.,OP,CD
Kancelář:  254
Telefon:  558 609 462
Budova:  Místek - Politických obětí 2478