Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Ing. Dagmar  Lorenzová  

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Oddělení dopravně správních agend (budova Místek - Politických obětí 2478) - dopravní přestupky
správní referent
správní referent
Kancelář:  348
Telefon:  558 609 454
Budova:  Místek - Politických obětí 2478