Jaroslav Melicher

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Oddělení vnitřní správy - technický úsek
údržbář
Kancelář: dílna
Telefon: 558 609 419