Bc. Soňa Marszalková 

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
terénní sociální pracovník
Kancelář:  233
Telefon:  558 609 432
Budova:  Místek - Palackého 115