Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

MĚSTSKÁ POLICIE
/KONTAKTY/

Ředitel

Tel.: 558 631 481 558 609 520
Kancelář č.: 10a
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633

Skupina pro hlídkovou službu

Henryk Heczko
vedoucí oddělení
Tel.: 558 631 481 558 609 521
Kancelář č.: 09
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633

Skupina operativní

Tomáš Zapletal
vedoucí oddělení
Tel.: 558 631 481 558 609 522
Kancelář č.: 09
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633

Skupina administrativy

Tel.: 558 631 481 558 609 525
Kancelář č.: 08
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633
Tel.: 558 631 481 558 609 524
Kancelář č.: 10
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633
Tel.: 558 631 481 558 609 531
Kancelář č.: 08
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633
Tel.: 558 631 481 558 609 523
Kancelář č.: 10
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633
Tel.: 558 631 481 558 609 530
Kancelář č.: 08
Budova: Frýdek - tř. T. G. Masaryka 633

Skupina prevence

Tel.: 558 631 481
Kancelář č.: Kontaktní centrum
Budova: Křížový podchod