Působnost

Po zkušenostech jiných měst se zavedením funkce strážník-okrskář přistoupila i Městská policie Frýdek-Místek k rozdělení města na jednotlivé okrsky a jejich přidělení jednotlivým strážníkům. Cílem tohoto opatření je zlepšení komunikace s občany a urychlení řešení jejich problémů ve vztahu k oblasti veřejného pořádku a potažmo i kriminality.

Celé město včetně jeho okrajových částí bylo rozděleno do 10-ti okrsků pojmenovaných písmeny abecedy A, B, C, … atd. Pro snadnější orientaci v okrsku byly tyto ještě rozděleny na úseky, ale to už pro občany není podstatné. Stěžejní je, aby věděli, na kterého strážníka se mohou obrátit. S rozdělením města a s jednotlivými strážníky se mohou seznámit zde.

Princip opatření je založen na kumulaci výkonu služby jednotlivých strážníků v oblasti, která jim byla přidělena. Pokud si občané zvyknou na to, že potkávají ve své ulici stále stejnou tvář ochránce zákona, přestane na ně strážníkova uniforma působit anonymně. Dojde tak k prolomení bariéry, která je častou příčinou toho, že se na policistu neobrátí s žádosti o pomoc ať již ze studu nebo z obavy, že jim nebude porozuměno. Strážník okrskář je skutečně v tomto směru osobou, která si jejich problémy vyposlechne a pokud jím nepomůže přímo, tak jim alespoň může sloužit radou. V neposlední řadě je tak zajištěna i určitá zpětná vazba, kdy občané si mohou přímo u svého okrskáře ověřit, jak bylo s jejich žádostmi, podněty či stížnostmi naloženo.

Samozřejmě, pouhé debaty s občany v okrsku nejsou jedinou pracovní náplní strážníka-okrskáře. Mezi jeho další povinnosti patří zajišťování odstranění závad zjištěných jak z vlastní činnosti, tak oznámených jinými hlídkami. Za tímto účelem vede okrskář intenzivní komunikaci s institucemi kompetentními k řešení situace. Tím, že jeho místní znalosti v přiděleném okrsku jsou na kvalitativně vyšší úrovni, než u strážníků, kteří působí rovnoměrně po celém městě, může daleko efektivněji působit na dodržování veřejného pořádku, pravidel občanského soužití a chránit majetek občanů. Tím, že se u něho soustřeďují poznatky o bezpečnostní situaci v dané oblasti, může ovlivnit i preventivní působení bezpečnostních složek v inkriminovaných místech.