Dotace

V rámci tohoto Programu budou poskytovány peněžní prostředky na:

  1. Programy na snížení výskytu sociálně patologického chování u dětí a mládeže, zejména užívání nelegálních drog, alkoholu, cigaret a hraní na automatech. Podporovanými aktivitami budou volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy, které je budou motivovat k dokončení základní školní docházky, smysluplnému trávení volného času, přípravě na uplatnění se na pracovním trhu a budou působit jako prevence rizikového chování. Další podporovanou aktivitou budou programy zaměřené na individuální práci s dětmi s rizikovými projevy chování i na podporu jejich rodin. Při hodnocení projektů bude kladen důraz na spolupráci s dalšími odborníky v této oblasti, jako jsou školy, PMS, soudy, OSPOD a další pracovníci Magistrátu města Frýdku-Místku.
  2. Programy na ochranu seniorů před trestnou činností. Cílem programů je ochránit seniory před nabízením nefunkčního nebo předraženého zboží, nabízením nevýhodných služeb, změnami poskytovatelů energií, okrádáním nebo vylákáním peněz od seniorů v jejich domovech apod.
  3. Programy, které naplňují priority a specifické cíle obsažené ve „Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020.