Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

AŠ - vydání a změna registrace autoškoly

as_vydani_a_zmena_registrace_autoskoly (140.264 kB)

CRV - poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

crv_poskytnuti_udaju_z_registru_silnicnich_vozidel (144.127 kB)

CRV - registrační značka elektrického vozidla

crv_registracni_znacka_elektrickeho_vozidla (138.434 kB)

CRV - registrační značka na nosné zařízení

crv_registracni_znacka_na_nosne_zarizeni (129.935 kB)

CRV - registrační značka na přání

crv_registracni_znacka_na_prani (140.072 kB)

CRV - změna vlastníka, když nový nebo dosavadní nespolupracuje

crv_zmena_vlastnika_kdyz_novy_nebo_dosavadní_nespolupracuje (152.906 kB)

CRV – schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

crv_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_dovezeneho_vozidla (138.702 kB)

CRV – vyřazení silničního vozidla z provozu

crv_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu (187.156 kB)

CRV – výroba a přestavba vozidla

crv_vyroba_a_prestavba_vozidla (174.938 kB)

CRV – vývoz vozidla do jiného státu

crv_vyvoz_vozidla_do_jineho_statu (145.606 kB)

CRV – zánik silničního vozidla

crv_zanik_silnicniho_vozidla (188.935 kB)

CRV – zápis silničního vozidla do registru vozidel

formular_crv_zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV – změna vlastníka nebo provozovatele

crv_zmena_vlastnika_nebo_provozovatele (159.541 kB)

CRV – ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s RZ

crv_ztrata_zniceni_nebo_odcizeni_tabulky_s_rz (141.792 kB)

CRV – ztráta, zničení, odcizení, poškození TP, ORV

crv_ztrata_zniceni_odcizeni_poskozeni_tp_orv (137.041 kB)

CRV_změna ostatních údajů v registru vozidel

crv_zmena_ostatnich_udaju_v_registru_vozidel (158.734 kB)

Připojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikace

dost o připojení na PK (25.698 kB)

ŘP - Mezinárodní řidičský průkaz - vydání

rp_mezinarodni_ridicsky_prukaz_vydani (132.918 kB)

ŘP - Odečet bodů

rp_odecet_bodu (122.043 kB)

ŘP - Průkaz profesní způsobilosti řidiče

rp_prukaz_profesni_zpusobilosti_ridice (146.717 kB)

ŘP - Řidičský průkaz po autoškole

rp_ridicsky_prukaz_po_autoskole (125.243 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - odevzdání

rp_ridicsky_prukaz_mrp_odevzdani (131.122 kB)

ŘP - Řidičský průkaz, MŘP - výměna

ŘP_řidičský průkaz_mřp_výměna_2021-06-01 (34.721 kB)

ŘP - Upuštění od zbytku výkonu zákazu činnosti

rp_upusteni_od_zbytku_vykonu_zakazu_cinnosti (135.169 kB)

ŘP - Vrácení řidičského oprávnění

NOVÝ_rp_vraceni_ridicskeho_opravneni (168.164 kB)

ŘP - Vydání paměťová karty vozidla (podniku) pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_vozidla_podniku_pro_digitalni_tachograf (137.357 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_ridice_pro_digitalni_tachograf (142.135 kB)

ŘP - Vydání paměťové karty servisní (dílny) pro digitální tachograf

rp_vydani_pametove_karty_servisni_dilny_pro_digitalni_tachograf (139.570 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu členského státu

rp_vymena_ridicskeho_prukazu_clenskeho_statu (138.950 kB)

ŘP - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

rp_vymena_ridicskeho_prukazu_vydaneho_cizim_statem (139.043 kB)

Stanice měření emisí

Stanice měření emisí (55 kB)

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

stanoveni_mistni_a_prechodne_upravy_provozu_na_pozemnich_komunikacich (19.707 kB)

Taxi - Oprávnění řidiče taxislužby

Opravneni_ridice_taxisluzby (53.5 kB)

Taxi - Zkouška ze znalosti místopisu a obsluhy taxametru

Zkouska_ze_znalosti_mistopisu_a_obsluhy_taxametru (52 kB)

Uzavírka provozu na pozemních komunikacích

uzavirka_pk (23.059 kB)

Zvláštní užívání pozemních komunikací - zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP a ZTP/P

zvlastni_uzivani_pk_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_pro_ztp_a_ztpp (21.492 kB)

Zvláštní úživání pozemních komunikacích

1547789924_zvlastni_uzivani_pk (23.945 kB)