ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
/TISKOPISY, DOKUMENTY/

AŠ_ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení

formular_as_lekarsky_posudek_o_zdravotni_zpusobilosti_k_rizeni_MV (19.426 kB)

AŠ_hlášení o zahájení výuky a výcviku v řízení motorového vozidla

formular_as_hlaseni_o_zahajeni_vyuky_a_vycviku_v_rizeni_MV (44.5 kB)

AŠ_převodka výuky a výcviku

formular_as_prevodka_vyuky_a_vycviku (32 kB)

AŠ_přihláška_žádost o zkoušky z odborné způsobilosti

formular_as_prihlaska_zadost_o_zkousky_z_odborne_zpusobilosti (42 kB)

AŠ_prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

formular_as_prohlaseni_posuzovane_osoby_ke_sve_zdravotni_zpusobilosti (29.5 kB)

AŠ_žádost o řidičské oprávnění

formular_as_zadost_o_ridicske_opravneni (1.882 MB)

AŠ_žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

formular_as_zadost_o_vydani_registrace_k_provozovani_as (35.5 kB)

AŠ_žádost o výjimku z místní úpravy provozu na PK

formular_as_zadost_o_vyjimku_z_mistni_upravy_provozu_na_pk_pro_as (32 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_fyz.os.

formular_as_zadost_o_zmenu_registrace_as_fyz.os. (15.808 kB)

AŠ_žádost o změnu registrace AŠ_práv.os.

formular_as_zadost_o_zmenu_registrace_as_prav.os. (15.929 kB)

CRV_oznámení o umístění a účelu využití vyřazeného silničního vozidla

formular_crv_oznameni_o_umisteni_a_ucelu_vyuziti_vyrazeneho_silnicniho_vozidla (29.5 kB)

CRV_oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky

formular_crv_oznameni_o_ztrate_zniceni_nebo_odcizeni_RZ (632.305 kB)

CRV_přehled zpracovatelů autovraků

CRV_žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

formular_crv_zadost_o_poskytnuti_udaju-z_registru_silnicnich_vozidel (621.152 kB)

CRV_žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, povolení přestavby vozidla

formular_crv_zadost_o_povoleni_vyroby_jednotliveho_vozidla_povoleni_prestavby_vozidla (133.209 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

formular_crv_zadost_o_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_dovezeneho_vozidla (152.748 kB)

CRV_žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného-přestavěného vozidla

formular_crv_zadost_o_schvaleni_technicke_zpusobilosti_jednotlive_vyrobeneho_prestaveneho_vozidla (139.314 kB)

CRV_žádost o uznání testování silničního vozidla

formular_crv_zadost_o_uznani_testovani_silnicniho_vozidla (280.183 kB)

CRV_žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

formular_crv_zadost_o_vydani_noveho_dokladu_k_vozidlu (639.890 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky s registrační značkou

formular_crv_zadost_o_vydani_tabulky_s_RZ (629.080 kB)

CRV_žádost o vydání tabulky-vývoz

formular_crv_zadost_o_vydani_tabulky_vyvoz (631.065 kB)

CRV_žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

formular_crv_zadost_o_vyrazeni_silnicniho vozidla_z_provozu (636.855 kB)

CRV_žádost o zápis silničního vozidla

formular_crv_zadost_o_zapis_silnicniho_vozidla (665.117 kB)

CRV_žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

formular_crv_zadost_o_zapis_zmen_udaju (646.372 kB)

CRV_žádost o zápis změny vlastníka

formular_crv_zadost_o_zapis_zmeny_vlastnika (640.919 kB)

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK

formulář návrhu stanovení místní úpravy provozu na PK (47.5 kB)

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů taxi

A - Přihláška k ZOZ řidičů taxi - nová (40.5 kB)

ŘP_oznámení o vzdání se řidičského oprávnění

formular_rp_oznameni_o_vzdani_se_ridicského_opravneni (14.748 kB)

ŘP_oznámení o vzdání se řidičského oprávnění pro některou skupinu

formular_rp_oznameni_o_vzdani_se_ridicskeho_opravneni_pro_nekterou_skupinu (14.997 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o školení

formular_rp_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_skoleni (30 kB)

ŘP_profesní osvědčení řidiče_potvrzení o vykonání zkoušky

formular_rp_profesni_osvedceni_ridice_potvrzeni_o_vykonani_zkousky (26.5 kB)

ŘP_žádost o odečtení bodů

žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

formular_rp_zadost_o_odecet_bodu (297.585 kB)

ŘP_žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti

formular_rp_zadost_o_ upusteni_od_vykonu_zbytku_zakazu_cinnosti (15.051 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění 12 bodů

NOVÝ_formular_rp_zadost_o_vraceni_ridicskeho_opravneni_12_bodu (30 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění odborná způsobilost

formular_rp_zadost_o_vraceni_ridicskeho_opravneni_odborna_zpus. (26.5 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění_zákaz činnosti

NOVÝ_formular_rp_zadost_o_vraceni_ridicskeho_opravneni_zakaz_cinnosti (32 kB)

ŘP_žádost o vrácení řidičského oprávnění_zdravotní způsobilost

formular_rp_zadost_o_vraceni_ro_zdravotni_zpusobilost (27 kB)

ŘP_žádost o vydání paměťové karty vozidla

formular_rp_zadost_o_vydani_karty_vozidla (31.5 kB)

ŘP_žádost o vydání servisní paměťové karty

formular_rp_zadost_o_vydani_servisni_pametove_karty (183.175 kB)

ŘP_žádost o výpis z evidenční karty řidiče

formular_rp_zadost_o_vypis_z_evidencni_karty_ridice (25.5 kB)

ŘP_žádost o zapsání profesní způsobilosti řidiče do řidičského průkazu

formular_rp_zadost_o_zapsani_profesni_zpusobilosti_ridice_do_rp (22.5 kB)

ŘP_záznam o dopravní nehodě

formular_zaznam_o_dopravni_nehode (39.812 kB)

SME - žádost o povolení k provozování stanice měření emisí

SME žádost vydání povolení k provozování SME (43 kB)

TAXI-A-přihláška ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti řidiče taxislužby

TAXI-E-žádost o vyřazení z evidence vozidel taxislužby, se kterými je taxislužba provozována

E-Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxi od 1.7.2020 (40.5 kB)

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR

TAXI-K-vystavení průkazu o způsobilosti řidiče taxislkužby na území ČR- nový (41.5 kB)

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru

TAXI-T-oznámení o typu a čísle taxametru-oprava (37.5 kB)

Žádost o povolení zvl. užívání pozemní komunikace

Žádost o ZUK-1.5.2020 (41.982 kB)

Žádost o připojení k silnici II.a III. třídy nebo k místní komunikaci

Žádost o sjezd -1.6.2020 (26.075 kB)

Žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci

dost o povolení uzavírky (18.663 kB)

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro ZTP, ZTP/P

20091007_Novy_formular_zadosti_o_zrizeni_vyhrazeneho_parkovani_ZTP (34.5 kB)