Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
/VYHLÁŠKY/

5/2020 Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek o provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku

OZV 2020-5 zrušení OZV TAXI (46.5 kB)

2/2018 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

nařízení města č. 2-2018 (1.718 MB)

2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Nařízení 2014-2 ceny parkování (60 kB)

1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Nařízení 2014-1 vymezení parkování (34.400 kB)

4/2007 Nařízení města, kterým se ruší vyhláška č. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území města Frýdku-Místku

20071004_vyhlaska_cN4_2007 (27.5 kB)

7/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 14/2003 o odtahování vozidel na území města Frýdku-Místku

OZV 2004-7 (32.5 kB)

5/2004 OZV, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost

OZV 2004-5 (34 kB)

4/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1993 "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M" a vyhláška č. 6/1993, kterou se mění vyhláška "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M"

OZV 2004-4 (33 kB)