Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
/ČINNOST ODBORU/

Organizační náplň odboru
- definuje a realizuje koncepci návrhu topologie počítačové sítě, hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení;
- spravuje počítačovou síť v hardwarové oblasti a v oblasti základního programového vybavení a vykonává dohled nad provozem počítačové sítě;
- provádí pravidelné zálohování dat na serverech;
- definuje a prosazuje standardy a doporučení města ve vztahu k počítačovým sítím;
- realizuje zavádění a správu adresářových prvků;
- zajišťuje bezpečné ukládání osobních údajů na serverech dle zákona o ochraně osobních údajů;
- definuje a kontroluje bezpečnostní politiku dat umístěných v databázových a aplikačních programových vybaveních;
- zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení;
- zajišťuje podporu systému elektronických podpisů na úrovni základního a aplikačního programového vybavení;
- zajišťuje podporu uživatelů v oblasti hardwarového vybavení, základního programového a databázového a aplikačního programového vybavení;
- podílí se na konfiguraci a oživování síťových aplikací;
- zpracovává podklady k inventarizaci hardwarového vybavení, základního programového, databázového a aplikačního programového vybavení;
- zajišťuje nasazování a údržbu centrálních databázových systémů;
- definuje a prosazuje standardní datové rozhraní, zajišťuje technickou stránku výměny dat s jinými organizacemi;
- provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení magistrátu, vytváří nadstavbové a doplňkové aplikační programové vybavení magistrátu;
- zajišťuje tvorbu a technickou správu internetových stránek města, koordinuje umísťování dokumentů na internetových stránkách města a vytváří technickou podporu uživatelům redakčního systému;
- zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti obsluhy aplikačního programového vybavení;
- zajišťuje komunikaci s příslušnými ministerstvy s vazbou na informační technologie;
- definuje a zpracovává strategii a koncepci rozvojových projektů v oblasti informačních technologií v rámci magistrátu a města;
- zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli informačních technologií;