Kanalizace Chlebovice

INFORMACE K POSTUPU PRACÍ 


Práce na výstavbě kanalizace v Chlebovicích se po krátkém přerušení rozběhly dle plánu hned na počátku ledna nového roku. Postup prací na jednotlivých stokách je zřejmý z grafického harmonogramu aktualizovaného k datu 14.1.2021, který je k dispozici níže.


Z důvodu kolize trasy kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi (vodovod, plynovod) v  místní komunikaci na ul. K Rovni, v části mezi ul. Ke Kotlině a Pod Kabáticí, je nutné práce provádět při úplné uzavírce této komunikace.
Po dohodě se silničním správním orgánem a autobusovým dopravcem tak zůstává v platnosti stávající přemístění resp. zrušení autobusové zastávky U kostela. 
Pro linku MHD 865315 a příměstskou linku 864347 bude zastávka obousměrně přemístěna na křižovatku ul. K Rovni a ul. Ke kotlině (krajská silnice).
Pro linku MHD 865305 bude zastávka zrušena bez náhrady.
Práce v tomto úseku budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách, v případě příznivých podmínek předpokládá zhotovitel ukončení k 19.2.2021.