Kanalizace Chlebovice

INFORMACE O ZPROVOZNĚNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Po kontrole stavu dotčených částí místní komunikace a dohodě se zástupci dopravce budou zrušeny přechodné opatření pro linky MHD 865315 a 865305 a příměstskou linku 864347, týkající se přemístění případně zrušení zastávky „Chlebovice, kostel“.

Autobusová zastávka „Chlebovice, kostel“ bude znovu uvedena do provozu od čtvrtku 4.3.2021.