Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR PRÁVNÍ
/VYHLÁŠKY/

2/2022 Nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Frýdek-Místek

Nařízení-maximální ceny jízdného (19.261 kB)

9/2021 Obecně závazná vyhláška č. 9/2021 o místním poplatku ze psů

OZV 2022 poplatek psi nová (27.784 kB)

8/2021 Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky

OZV o zrušení OZV (18.844 kB)

6/2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2021

OZV noční klid č. 6-2021 (28.957 kB)

3/2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností

OZV 2020-3 novela hlučné činnosti (37 kB)

10/2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o regulaci hlučných činností - účinná od 27.12.2019

OZV 2019-10 hlučné činnosti (34.5 kB)

1/2009 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 10/2005

OZV 2009-1 (26.5 kB)

3/2008 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku

OZV 2008-3 (32.5 kB)

3/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku

OZV 2007-3 (36 kB)

27/2005 OZV, kterou se ruší OZV č. 8/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města F-M ve znění pozdějších předpisů

OZV 2005-27 (29 kB)

26/2005 Obecně závazná vyhláška , kterou se ruší některé OZV města Frýdku-Místku

OZV 2005-26 (31.5 kB)

1/1993 Vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek

Vyh1993-1 (13 kB)