Odbor sociální péče

  • sociální poradenství pro mládež
  • sociálně - právní ochrana dětí
  • terénní práce s nezaměstnanými a rodinou