Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Závislosti

Látkové závislosti:

Látková závislost je charakteristická tím, že si člověk různými způsoby vpravuje do těla chemické látky. Tyto látky mohou byt legální (alkohol, tabák) nebo nelegální (konopné drogy, pervitin, kokain, LSD atd.). Užívání samo o sobě nemusí ještě naplňovat znaky závislosti. V době dospívání se často setkáváme s experimentováním a příležitostným užitím drogy. S užíváním návykových látek jsou spojena zdravotní rizika, ohroženo je zdraví tělesné i duševní. Závislost má negativní důsledky i na další oblasti života, například na fungování rodiny či finanční situaci. Dospívající se v souvislosti s užíváním drog mohou dostat do konfliktu se zákonem. Problémy s užíváním návykových látek, neřeší-li se, mají tendenci narůstat.

 

Nelátkové závislosti:

Lidé se mohou chovat závisle i ve vztahu k určitým aktivitám, v této souvislosti hovoříme o takzvaných nelátkových závislostech. Můžeme zde zařadit například závislost na hazardu, závislost na technologiích, závislost na jídle aj. V případě technologických závislostí se setkáváme se závislosti na počítačích, internetu (závislost na sociálních sítích či virtuálních vztazích), hrách, mobilech nebo televizi. Nelátkové závislosti s sebou nesou obdobné negativní následky jako závislosti látkové. Dopady závislosti se projevuje především v rovině sociálních vztahu, psychického stavu a nesou s sebou ekonomická a finanční rizika.

 

Varovné signály aneb kdy zbystřit:

  • v domácnosti se ztrácejí cennosti, peníze, ale i obyčejné věci
  • zhoršení školního prospěchu a narůstající absence ve škole
  • změna kamarádů
  • ztráta zájmů a koníčků
  • upadající zájem o kontakt s rodinou
  • změny nálad, apatie, výbušnost, hyperaktivita, netypické reakce na určité situace
  • lhaní a vytáčky
  • hubnutí

 

Kde hledat pomoc:

 

V případě, že je vaše dítě pod vlivem drog a hrozí mu otrava, volejte lékařskou pomoc.

Bližší informace podá příslušný kurátor pro děti a mládež dle trvalého pobytu dítěte.