Vzdělávání pěstounů

Termíny na vzdělávání 1.pol. 2022 již brzy

 

VZDĚLÁVÁNÍ  2021

pořádané Magistrátem města Frýdek-Místek odborem sociální péče
 

PRÁVNÍ GRAMOTNOST
NEZLETILÝCH

 

Mgr. Valérie Votýpková


Seznámení s rozsahem právní odpovědnosti před dosažením zletilosti, co jsou přestupky, co je čin jinak trestný a jejich posuzování. Co, kdy a za jakých okolností podepsat, na co si dát pozor ve smlouvách a nabídkách, jak se vyznat v právních textech a poučeních.
8.11.2021
14,00 – 17,00 h
Zasedací místnost MMFM, 3. patro, č. 336
Školení je určeno dětem pěstounů, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Magistrátem města Frýdku-Místku.
Svou účast nahlaste telefonicky či emailem své klíčové pracovnici:

frischtokova.daniela@frydekmistek.cz; 778 424 874

mikulova.veronika@frydekmistek.cz; 770 110 320

Těší se na Vás, kolektiv náhradní rodinné péče odboru sociální péče.

 

 

TERMÍNY VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 2. POLOLETÍ 2021

pořádané Magistrátem města Frýdek-Místek
odborem sociální péče

Zasedací místnost MMFM, 3. patro, č. 336

 

 

KNIHA ŽIVOTA – zpracování historie dítěte

Důležitost identity bylo vysvětleno na přechozích školeních. Následuje praktická ukázka a možnosti vedení a zpracování životních příběhů.

Mgr. Zdenka Kučná

21. 10. 2021

9 – 13 h

4 h

KLUB PĚSTOUNŮ I.

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně.

2. 11. 2021

9 – 13 h

4 h

KLUB PĚSTOUNŮ II.

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně.

30. 11. 2021

9 – 13 h

4 h

KLUB PĚSTOUNŮ III.

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně.

7. 12. 2021

9 – 13 h

4 h

 

Školení je určeno pěstounům, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Magistrátem města Frýdku-Místku.

Svou účast nahlaste telefonicky či emailem své klíčové pracovnici:
frischtokova.daniela@frydekmistek.cz; 778 424 874
mikulova.veronika@frydekmistek.cz; 770 110 320

 

Těšíme se na Vás,
kolektiv NRP.

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 1. pol. 2021

pořádané Magistrátem města Frýdek-Místek
odborem sociální péče

 

Zasedací místnost MMFM, 3. patro, č. 336

Ne-bezpečný internet – vstup do problematiky

Seznámení s problematikou bezpečnosti na internetu. V úvodu budou prezentovány výstupy z relevantních výzkumů na téma činnosti české populace na internetu. Poté budete blíže seznámeni s tím, jak je internet dnes využíván dětmi a jaké má jeho využívání vliv na různé oblasti jejich života.

Mgr. Kateřina Gagolová

15.6.2021

9 – 13 h

4 h

KLUB PĚSTOUNŮ

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně, je organizován v rámci vzdělávání s ohledem na požadavky vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.

25.5.2021

9 – 13 h

4 h

27.5.2021

9 – 13 h

4 h

KLUB PĚSTOUNŮ

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně, je organizován v rámci vzdělávání s ohledem na požadavky vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.

10.6.2021

9 – 13 h

4 h

24.6.2021

9 – 13 h

4 h

 

 

Školení je určeno pěstounům, kteří mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s Magistrátem města Frýdku-Místku.

Svou účast nahlaste telefonicky či emailem své klíčové pracovnici:
frischtokova.daniela@frydekmistek.cz; 778 424 874
mikulova.veronika@frydekmistek.cz; 770 110 320

 

Těšíme se na Vás,
kolektiv NRP.

 

VÍKENDOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY 2021

 

 

VÍKENDOVÉ

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ

pořádané Magistrátem města Frýdek-Místek
odborem sociální péče

 

DĚTI V KYBERPROSTORU

 

18.6.2021 – 20.6.2021 - 18 vyučovacích hodin

 

Lektorka:  Mgr. Zdeňka Kučná

Mgr. Zdenka Štefanidesová

 

Hotel Relax, Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Zahájení pátek 18.6.2021, od 13:00

Hlídání dětí po dobu školení zajištěno.

 

 

Školení je určeno pěstounům, kteří mají sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s Magistrátem města Frýdku-Místku. Přihlášení na přiložený formulář, předat klíčové pracovnici doprovázení PP při MMFM.

 

 

 

Těšíme se na Vás,
kolektiv NRP.

 

  1. Pohádky pro děti v NRP

https://terapeutickepohadky7.webnode.cz/pohadky-pro-deti-v-nahradni-peci/