Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Komise SPOD

Komise pro sociálně právní ochranu dětí je zvláštním orgánem obce s rozšířenou působností, kterou zřizuje primátor statutárního města. Členy komise jsou členové obecních zastupitelstev a fyzické osoby, které spolupůsobí při sociálně-právní ochraně, zejména pedagogičtí pracovníci, psychologové, zdravotničtí pracovníci, zástupci pověřených osob, občanských sdružení, církví a jiných právnických nebo fyzických osob.

Hlavní úkoly komise:

  • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí,
  • zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,
  • zajišťuje projednávání jednotlivých případů dětí ohrožených sociálně patologickými jevy, případně jiné případy provádění sociálně-právní ochrany dětí,
  • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Tajemnice komise:

Mgr. Renáta Zapletalová, DiS.
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
odbor sociální péče
T: +420 558 609 435
E: zapletalova.renata@frydekmistek.cz