Zápisy z jednání rok 2019

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením 

Zápis z jednání ze dne 14. 3. 2019 (odkaz)

Zápis z jednání ze dne 9. 5. 2019 (odkaz)