Zápisy z jednání rok 2019

Pracovní skupina Senioři 

Zápis z jednání ze dne 18. 3. 2019 (odkaz)

Zápis z jednání ze dne 22. 5. 2019 (odkaz)

Zápis z jednání ze dne 13. 11. 2019 (odkaz)