Zápisy z jednání rok 2020

Zápis z jednání ze dne 19. 2. 2020 (odkaz) 

Zápis z jednání ze dne 9. 9. 2020 (odkaz