Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

1.03. Výměna bytu. Přestěhování do jiného bytu

1537363824_1.03._vymena_bytu (6) (44.5 kB)

1.07. Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

1636972836_zs_1.07._hlaseni_oprav_v_obecnich_bytech_a_nebytovych_prostorech_9_5 (23.388 kB)

1.09. Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí

1649138722_1.09._kratkodoby_pronajem_nebyt._prostor_a_nemovitosti_9_5 (61.5 kB)

1.11. Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

1627541770_1.11._prevod_pozemku_ve_vlastnictvi_smfm_22_ (4) (72 kB)

1.12. Zřízení věcného břemene

1537364671_1.12._zrizeni_vecneho_bremene (3) (76 kB)

1.13. Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

ŽS 1627542242_1.13._nahrada_skody_uplatnena_z_pojisteni_odpovednosti_za_skodu_smfm (41.5 kB)

1.14 Povolování nástřiku graffiti na stavebních objektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

1.14. Povolování nástřiku graffiti na stavebních objektech ve vlastnictví SMFM (22.811 kB)

1.15. Základní podmínky prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku

Základní podmínky prodeje účinnost od 1.1.2020 (33.264 kB)

1.16.Cenové podmínky pro užívání nemovitých věcí a jejich částí, nebytových prostor, movitých věcí a pro zřizování věcných břemen

Příloha č. 1 k usnesení - Cenové podmínky pro užívání nem.věcí a jejich částí,NP, mov.věcí (54.623 kB)