ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

1.01. Pronájem obecního bytu

1.01. Pronájem obecního bytu (47 kB)

1.03. Výměna bytu

1.03. Výměna bytu (44 kB)

1.04. Přechod nájmu obecního bytu

1.04. Přechod nájmu obecního bytu (43 kB)

1.05. Povolení podnájmu v obecním bytě

1.05. Povolení podnájmu v obecním bytě (51.5 kB)

1.06. Změna počtu osob v obecním bytě

1.06. Změna počtu osob v obecním bytě (53 kB)

1.07. Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

1541483881_1.07._hlaseni_oprav_v_obecnich_bytech_a_nebytovych_prostorech (3) (24.534 kB)

1.08. Pronájem nebytových prostor

1.08. Pronájem nebytových prostor (53.5 kB)

1.09. Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí

1537364291_1.09._kratkodoby_pronajem_nebytovych_prostor_nemovitosti_a_jejich_casti (56 kB)

1.11. Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

1538380895_1.11._prevod_pozemku_ve_vlastnictvi_smfm (2) (72.5 kB)

1.12. Zřízení věcného břemene

1.12. Zřízení věcného břemene (73 kB)

1.13. Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

1603101944_1537364776_1.13._nahrada_skody_uplatnena_z_pojisteni_odpovednosti_za_skodu_smfm (47 kB)

1.14 Povolování nástřiku graffiti na stavebních objektech ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

1.14. Povolování nástřiku graffiti na stavebních objektech ve vlastnictví SMFM (22.811 kB)

1.15. Základní podmínky prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku

Základní podmínky prodeje účinnost od 1.1.2020 (33.264 kB)

1.16.Cenové podmínky pro uzavírání smluv o nájmu nemovitých věcí a jejich částí, nebytových prostor, movitých věcí a o zřízení věcných břemen

Cenové podmínky od 01_04_2019 (196 kB)