Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou 2019

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu informuje vlastníky objektů s historickou nebo historizující fasádou, nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR o možnosti požádat o finanční příspěvek z „Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2019“.

PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU REGENERACE OBJEKTŮ S HISTORICKOU NEBO HISTORIZUJÍCÍ FASÁDOU NA ÚZEMÍ MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU NA ROK 2019 - viz přílohy

Příloha č. 5 umístěna zde:

https://www.frydekmistek.cz/prilohy/Zpravy/97769/1522756986_5_pasportizace_cennych_staveb.pdf