Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
/POTŘEBUJI VYŘÍDIT/

1.01 Územní plán při koupi nemovitosti

1.01 uzemni_plan_pri_koupi_nemovitosti (17.212 kB)

1.03 Žádost o vydání koordinovaného stanoviska

1.03_zadost_o_vydani_koordinovaneho_stanoviska (62 kB)

1.04 Žádost o vydání závazného stanoviska státní památkové péče

1.04_zadost_o_zs_pamatkova_pece (26.110 kB)

1.05 Územní souhlas

1.05_uzemni_souhlas (60 kB)

1.06 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

1.06_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby (64.5 kB)

1.07 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

1.07_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi (64.5 kB)

1.08 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků

1.08_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_zcelovani_pozemku (67 kB)

1.09 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

1.09_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu (66.5 kB)

1.10 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

1.10_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi (66.5 kB)

1.11 Společné oznámení záměru

1.11_spolecne_oznameni_zameru (59 kB)

1.12 Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

1.12_zadost_o_vydani_spolecneho_uzemniho_rozhodnuti_a_stavebniho_povoleni (69 kB)

1.13 Oznámení stavby posouzené AI

1.13_oznameni_stavby_posouzene_ai (57 kB)

1.14 Ohlášení stavby

1.14_ohlaseni_stavby (56.5 kB)

1.15 Žádost o stavební povolení

1.15_zadost_o_stavebni_povoleni (63 kB)

1.16 Ohlášení dokončení stavby

1.16_ohlaseni_dokonceni_stavby (55 kB)

1.17 Žádost o přidělení čísla popisného

1.17_zadost_o_prideleni_cisla_popisneho (57 kB)

1.18 Žádost o povolení předčasného užívání stavby

1.18_zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby (63 kB)

1.19 Návrh na kolaudaci stavby

1.19_navrh_na_kolaudaci_stavby (57.5 kB)

1.20 Kolaudační souhlas

1.20_kolaudacni_souhlas (58 kB)

1.21 Ohlášení odstranění

1.21_ohlaseni_odstraneni (57 kB)