Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Výkres hodnot území

Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím kulturní, historické, architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty. Jsou zde zahrnuty prvky, které byly zjištěny na základě průzkumů území.

Legenda k výkresu hodnot území.