Město Brušperk

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk byl vydaný Zastupitelstvem města Brušperk dne 22. 12. 2014 a nabyl účinnosti dne 20. 1. 2015.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Města Brušperk, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.
Zpráva o uplatňování ÚP Brušperk byla schválená Zastupitelstvem města Brušperk dne 18.3.2019

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Město Brušperk - http://www.brusperk-mesto.cz/uzemni-plan-brusperk/uzemni-plan-brusperk/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/