Město Paskov

Územní plán Paskov

Územní plán Paskov byl vydaný Zastupitelstvem města Paskov dne 24. 9. 2015 a nabyl účinnosti dne 10. 10. 2015.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem města Paskov dne 12.10.2017 a nabyla účinnosti dne 31.10.2017.

Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem města Paskov dne 09.12.2019 a nabyla účinnosti dne 25.12.2019.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Města Paskov, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Město Paskov - https://www.mesto-paskov.cz/mesto/uzemni-plan/zmena-c-2-uzemniho-planu-mesta-paskov/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/