Obec Fryčovice

Územní plán Fryčovice

Územní plán Fryčovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 11. 11. 2015 a nabyl účinnosti dne 27. 11. 2015.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Fryčovice, Stavebního úřadu v Brušperku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Fryčovice - http://www.frycovice.cz/obecni-urad/uzemni-plan-frycovice/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/